Logo

PARTNER VÁŠHO ZDRAVIASme súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe.

KLIENTSKE CENTRUM

045/5550 912

Pracoviská

Oddelenie dlhodobo chorých II.

Poskytujeme zdravotnú starostlivosť pacientom s chronickými chorobami, ktorých stav si nevyžaduje ďalšiu diagnostiku. Liečba sa  zameriava na rehabilitáciu, ošetrovanie a nácvik bežných sebaobslužných  činností.  Najčastejšie hospitalizujeme:

  • poúrazové stavy (zlomeniny stehenných kostí, chrbtice, stavy po totálnej endoprotéze bedrového alebo kolenného kĺbu, stavy po úrazoch hlavy a mozgu),
  • stavy po náhlej cievnej mozgovej príhode,
  • chronické ochorenia kardiovaskulárneho a dýchacieho systému,
  • komplikácie cukrovky,
  • postoperačné stavy a stavy po  amputáciách  končatín,
  • komplikácie imobility.

Dĺžka hospitalizácie sa riadi stavom pacienta. 

Cieľom oddelenia je dosiahnutie najvyššej možnej aktivity pacienta, jeho funkčnej zdatnosti, sebestačnosti a nezávislosti od okolia. Pacientom v terminálnom štádiu ochorenia zabezpečiť dôstojné posledné chvíle a zaopatrenie.

Príjmy pacientov sa realizujú po predchádzajúcom dohovore s primárom oddelenia prekladom z iných lôžkových oddelení.

ODCH má kapacitu 40 lôžok. Oddelenie je na I. poschodí. 

Súčasťou oddelenia je geriatrická ambulancia.

Náš pracovný tím pozostáva  z  erudovaných  skúsených  zdravotníckych pracovníkov, usilujúcich  sa o priateľský prístup voči pacientovi, rešpektovanie záujmov a dôstojnosti s cieľom dosiahnutia maximálnej sebestačnosti pacienta.